Hãy cùng làm công việc du lịch nào !!

kisspng-app-store-apple-mobile-app-itune

FAQ

Q:Màn hình không tiến lên từ "Chọn quốc gia" đầu tiên?

A:Sau khi chọn ngôn ngữ, vui lòng nhấn "Done" ở cuối bên phải.

Q:Làm thế nào để yêu cầu ?

A:Vui lòng yêu cầu bằng cách click vào nút yêu cầu ở dưới bên phải màn hình Home và làm theo hướng dẫn.Vui lòng tham khảo hướng dẫn của người yêu cầu để biết thêm chi tiết.

Q:Những đồ không được yêu cầu bao gồm những gì?

A:Vui lòng tham khảo danh sách đồ cấm mang theo của từng Quốc gia và vui lòng yêu cầu trong phạm vi mà người du khách có thể mang theo.

Q:Không hiểu ngôn ngữ của đối phương

A:An tâm vì chúng tôi đã có chuẩn bị trước những ứng dụng dịch thuật. Trường hợp vẫn không thể hiểu , vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Khách hàng.

Hướng dẫn của người yêu cầu

© 2019 HAKOBIYA All Rights Reserved